Vogels observeren in de tuin is een boeiende bezigheid.
Op de voedertafel zien we vooral veel huismussen, koolmezen, pimpelmezen en staartmezen. Het is nu februari, dus nog geen tijd om al nestjes te gaan bouwen.
Toch heb ik al wat nestmateriaal klaar gelegd. Heel simpel een stok in de grond duwen en een dot wol van schapen er op gedraaid. Als je het van binnen goed kan volgen, zal je zien dat vogels er graag gebruik van maken.

nest materiaal

nest materiaal