Bloemenweide

Dit is een weide met een grote variatie aan bloemen, die van nature op de aanwezige grondsoort thuishoren. De Akkerflora , bekend van de klaproosjes en de korenbloemen worden meestal mee gezaaid. Bij iets grotere oppervlaktes worden er wandelpaadjes in aangelegd. De vele bloemen zijn van grote waarde als leverancier van nectar, voor onze insecten. Het is van belang te kijken naar de uitgangssituatie. Is het terrein geschikt voor een bloemenweide? Welke bloemenmengsel is het best toepasbaar. Er valt best wel wat te kiezen, zoals een akkerbloemenmengsel, die vaak wordt mee gezaaid met een vast bloemenmengsel, zodat er het eerste jaar meteen al een kleurenpracht te zien is. Bij verruigde terreinen gaan we eerst de onkruiden zoals Ridderzuring, Akkerdistel en Kweekgras grondig verwijderen. Bij de aanwezigheid van veel eenjarige onkruiden passen we een vals zaaibed toe , waarbij de eenjarigen enkele malen worden geschoffeld. Het liefst wordt er gezaaid in het najaar of het voorjaar. Wilt u blijvend genieten van de akkerbloemen dan bevelen we aan de bodem ieder jaar oppervlakkig te bewerken en een beetje zaad mee te zaaien.

De oppervlakte van een bloemenweide is afhankelijk van de beschikbare ruimte., wel is het handig rekening te houden met voldoende ruimte voor het maaien en afvoeren van het maaisel. Het zogenaamde verschralingsbeheer .
Er staan ons diverse mengsels ter beschikking. Zoals een bijenmengsel met een en tweejarige soorten. Hierin zitten goede drachtplanten voor de bijen, maar ook aantrekkelijk voor vlinders. We zaaien maximaal 2 gram per m2. En er worden minimaal 28 soorten in het mengsel toegepast. Dit mengsel wordt toegepast in de volle zon en is geschikt voor alle grondsoorten. Maaien en afvoeren in het voorjaar.

Zo zijn er ook mengsel voor voedselrijke kleigronden, en bloemrijke mengsels voor natte tot vochtige iets voedselrijkere gronden. Onder schaduwrijkere plekken zoals onder bomen en struiken, onder bosplantsoen, fruitbomen en houtwallen. In combinatie met voorjaarsbollen (verwilderingsbollen) zijn vooral ook in het voorjaar mooie combinaties mogelijk.

 

 

De buitenruimte rond uw pand goed benutten?

Een natuurrijke of groene omgeving werkt rustgevend en inspirerend zowel voor werknemers als bezoekers.