Biodiversiteit

Grijze betontegels en gazons is het beeld dat we hebben bij de groenomgeving van een bedrijf.

Bedrijfsnatuur heeft simpele en doeltreffende manieren om aan de vergroening van bedrijventerreinen te werken. Bedrijfsomgeving en de natuur hoeven wat ons betreft geen tegenpolen te zijn.

Aan het belang van natuur en biodiversiteit wordt door steeds meer bedrijven waarde gehecht. Niet alleen omdat natuur en duurzaamheid uw bedrijfsimago zal versterken, maar zeker ook omdat een groene omgeving rustgevend werkt voor werknemers en klanten. Natuur kan dus ook bedrijfsmatig interessant werken voor uw bedrijf. Profileer uw bedrijf als maatschappelijk verantwoorde onderneming met een natuurbedrijfstuin van Bedrijfsnatuur.

Biodiversiteit

Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen. Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het ?

Samenwerking

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Piet Oudolf is een internationaal bekende Nederlandse tuinarchitect. Hij woont en werkt sinds 1982 in Hummelo in de Gelderse Achterhoek. Met name in Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geniet hij aanzienlijke bekendheid. Oudolfs bekendste werk is waarschijnlijk zijn ontwerp van de Gardens of Remembrance in New York. Deze tuinen herinneren aan de mensen die omkwamen tijdens de aanslagen op 11 september 2001.
Bijen worden door verschillende oorzaken bedreigd. In reactie op deze bedreigingen wil de Bijenstichting overheidsbeleid beïnvloeden op zowel landelijk als lokaal niveau . Voorbeelden van doelen die de Bijenstichting daarin nastreeft, zijn: Een verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu.

Vivara natuurbeschermings producten is specialist in producten voor een diervriendelijke tuin. Bij Vivara vindt u vogelvoer voor veel soorten tuinvogels en voer voor andere tuindieren: van zadenmixen tot vetbollen en vogelpindakaas. Maar we hebben ook een ruim aanbod voederhuisjes, nestkasten en diervriendelijke planten.

De buitenruimte rond uw pand goed benutten?

Een natuurrijke of groene omgeving werkt rustgevend en inspirerend zowel voor werknemers als bezoekers.