Natuurtuin

Op de meeste bedrijfsterreinen is het beheer vaak intensief, veel gemaaide oppervlaktes met weinig ruimte voor natuur. Maar kan het ook anders? Meer levensruimte voor vlinders, bijen en vogels. Wellicht voor minder beheerkosten.

Loopt u even mee?

De randen van het bedrijfsterrein zijn aangeplant met rijkbloeiende struiken. Struiken die van nature in ons land voorkomen. Het is een assortiment van wel 15 soorten. Een voorbeeld is de Sleedoorn. Een in het voorjaar vroeg bloeiende soort die zeer rijk bloeit en daardoor veel insecten aantrekt voor de bestuiving. Daarna verschijnen de bessen die in Groningen bekketrekkers genoemd worden, vanwege de wrange smaak. Maar vogels zijn er verzot op. Als ze de ruimte krijgen hebben ze weinig onderhoud nodig. Wel willen ze door de worteluitlopers aan de wandel gaan. Een vrolijke bloeier zijn de inheemse rozen zoals de Hondsroos. Wanneer we hem laten klimmen in een naburige boom, vormt ze watervallen van bloemen. In het najaar worden we getrakteerd op de vele rozebottels. Bloeiende struiken, aantrekkelijk voor insecten. Daarna zitten ze in het najaar vol met zaden en vruchten. U begrijpt een snoeptafel voor vogels. Op de overgang van bosschages en de bloemenweide zien we een Ruigtkruiden vegetatie ,dit is een groep inheemse planten die in de bosrand staan, op de overgang van de struiken naar bijvoorbeeld de bloemenweide. Het zijn vooral de wat hogere gewassen. Enkele voorbeelden zijn de Gewone bereklauw en de Kaardebol, Het beheer van deze ruigtkruiden is extensief. We maaien ze eens in de 3 a 5 jaar en dan gefaseerd, dus niet alles weg in een maaibeurt.’  De bloemenweide is ingezaaid met vaste planten, aangevuld met een eenjarig mengsel. Dit geeft de eerste jaren een kleurexplosie. Het beheer is een verschralingsbeheer, waarbij het gewas 1 a 2 keer per seizoen gemaaid wordt en afgevoerd. Op enkele plaatsen komen we een schaars begroeide zandheuvel tegen bedoeld voor het opwarmen van vlinders en als nestplaats voor onze graafbijtjes. Er zijn in ons land zo’n 320 soorten solitaire bijtjes. De honingbij zijn de sociale bijen ze leven in kasten en worden door de imkers beheerd. De solitaire bijen, die een nestje bouwen, deze afsluiten en verder geen broedzorg kennen. Ze zijn voor de bevruchting van onze gewassen van groot belang. Er zijn soorten die hun nest in de bodem maken maar ook in doodhout, bijvoorbeeld in verlaten kevergangen, maar ook in plantenstengels die we na de winter hebben laten staan.  Aan de andere kant van het pad zien we een verzameling Boomstammen gestapeld. Natuurorganisaties laten al jaren het dode hout in het bos achter. Niet zonder reden, want dood hout leeft. Het is een levensplek voor tal van organismen. Die vervolgens weer tot voedsel dienen voor bijvoorbeeld vogels, In de herfst genieten we ook van de vele soorten paddenstoelen die leven op dood hout. Als we stammen van enige omvang toepassen kunnen we een opeenvolging van zwammen zien al naar gelang de verteringsgraad van het hout. Mooi voorbeeld is de veel voorkomende Tonderzwammen.  Dit is de woonplaats van allerlei houtbewonende kevers die hier hun gangen in maken. De verlaten gangen worden weer benut door bijtjes. Na verloop van tijd zien we op de stammen diverse soorten paddenstoelen verschijnen. Want in de natuur draait het al heel lang om een circulaire economie. Als u hier even plaats neemt heeft u zicht op ons vogelbosje. Alles wat een vogel zoal nodig heeft is aanwezig. Schuilgelegenheid, voldoende voedsel in de vorm van zaden en bessen en natuurlijke nestgelegenheid. In de vogeltuin is een Vogelvoederplaats  ingericht..Vogels die foerageren op de voederplaats is een activiteit die niet snel verveelt. Door het jaar heen kunnen er andere vogels worden waargenomen. Zo zijn er in de winter onze wintergasten zoals groepjes Staartmezen en in de zomer onze eigen broedvogels. In de zomer is voor de vogels bij voeren niet altijd noodzakelijk, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het niet schadelijk is.  Zodoende draagt u bij aan het op peil en gezond houden van de vogelpopulatie. In de vogeltuin zijn diverse nestkastjes opgehangen. De keuze wordt bepaald door de soorten vogels die er in de tuin aanwezig zijn. De Mezenkastjes kunnen zo wie zo wel opgehangen worden , succes verzekert maar andere kasten gaan we eerst zien welke vogels er bij u in de buurt worden waargenomen.

De kastjes worden in het najaar schoongemaakt er weer opgehangen zodat ze in de winter als schuilplaats en slaapplaats gebruikt worden. Met de Nestkastjes steunt u het werk van de Vogelbescherming Nederland. Op een veilige plek in de vogeltuin staat een rustiek bankje. Vogels mogen graag badderen.  Het is natuurlijk logisch dat de badplaats geregeld geschoond wordt. Vogels zijn altijd op hun hoede, daarom plaatsen we de Waterschaal   op een overzichtelijke open plek. want vogels moeten regelmatig een bad nemen om het verenkleed in goede conditie te houden. Voor alle vogelproducten maken we gebruik van de natuurbeschermingsproducten van Vivara. De bestaande waterpartijen zo inrichten, dat deze aantrekkelijk zijn voor flora en fauna. Door het toepassen van Flauwe oevertaluds zijn deze waardevol voor uw bedrijfsterrein.

 

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden om uw bedrijfsterrein een natuurrijke uitstraling te geven. Veel hangt af van de plaatselijke mogelijkheden en wensen, die wij graag met u in kaart willen brengen.

De buitenruimte rond uw pand goed benutten?

Een natuurrijke of groene omgeving werkt rustgevend en inspirerend zowel voor werknemers als bezoekers.