Vogeloase

De vogeloase biedt vogels [simple_tooltip content= ‘Vogels zijn altijd op hun hoede, Het gevaar is nooit ver weg. Vogels die geen mensen gewend zijn, zoals roodborstjes die hier vanuit ScandinaviĆ« de winter doorbrengen, zijn een stuk minder schuw. Voldoende dichte struiken, het liefst met doornen en stekels is een veilige plek.’]schuilgelegenheid[/simple_tooltip], nestgelegenheid en voldoende voedsel in de vorm van vruchten en zaden. In de vogeloase ontdek je hoe leuk het is vogels te observeren. Vogels die foerageren op de [simple_tooltip content= ‘Ook hier is een vogel altijd alert. Plaats dus geen voederhuisje met een dak. Dat lijkt wel heel gezellig, maar de vogel mist het overzicht. De voederplaats moet dus op een zo open mogelijke plek geplaatst worden. Niet elke vogel komt op de verhoogde voederplek, daar kunnen we rekening mee houden. HygiĆ«ne op de voederplaats is heel belangrijk. Als we voeren, de resten van de vorige keer opruimen.’]voederplaats[/simple_tooltip] is een gebeuren die niet snel verveelt. Door het jaar heen kunnen er andere vogels worden waargenomen. Zo zijn er in de winter onze [simple_tooltip content= ‘In de winter komen vogels uit het noorden hier overwinteren, dat zijn onze wintergasten. Op de voederplaats kunnen we een scala aan soorten aantreffen zoals kepen, sijsjes en putters. De kramsvogels doen zich te goed aan het fruit. Onze vogels trekken naar het zuiden. Ook zijn er die hier blijven de zogenaamde standvogels.’]wintergasten[/simple_tooltip], zoals groepjes staartmezen en in de zomer onze eigen broedvogels. In de zomer is bijvoederen niet altijd noodzakelijk, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het niet schadelijk is. Een [simple_tooltip content= ‘Een eenvoudige voorziening, een droge zandplek waar met name mussen graag gebruik van maken. Een vierkante meter is al genoeg. Dit doen de vogels om zich te ontdoen van o.a. mijten en teken.’]stofbadje[/simple_tooltip], waar vogels. Een [simple_tooltip content= ‘We kunnen een eenvoudige waterschaal plaatsen op een voetstuk, maar we kunnen ook een ondiep vijvertje plaatsen met een zacht glooiend strandje en wat stenen in het midden.’]waterbadje[/simple_tooltip], waar het verenkleed wordt gewassen zal heel nuttig zijn, maar het is vooral ook erg leuk om te zien. Een forse boomstronk trekt al snel een specht aan die zich te goed doet aan de larven van insecten Een bewoond nestkastje maakt de belevenis van een vogeloase compleet. De vogeloase wordt omzoomd door een aantal [simple_tooltip content= ‘In de rand van de oase kunnen een aantal wilgen geplant worden. Tijdens de bloei zijn ze aantrekkelijk voor bijen, die er hun eerste stuifmeel afhalen. Maar als we de knotwilgen jaarlijks knippen worden de knotten steeds dichter en al snel maken vogels daar gebruik van om te nestelen.’]knotwilgen[/simple_tooltip] en een aantal struiken, die in het najaar voldoende bessen geven. De bloemplanten laten we in het najaar en winter zoveel mogelijk staan, zodat de [simple_tooltip content= ‘Vogels met een kegel vormige snavel zijn de zaadeters zoals onze vinken, de appelvink en de groenling. Een mooi voorbeeld is ook de putter die ook wel distelvink genoemd wordt. In de winter hangen ze aan de zaden van de Kaardenbol. Daarnaast zijn er de insecteneters, zoals de mezen en de vliegenvangers, zij hebben een priemsnaveltje.’]zaadeters[/simple_tooltip] aan hun trekken kunnen komen. De oase is ook een plek waar bezoekers even kunnen zitten en genieten van een natuurlijke omgeving.

De buitenruimte rond uw pand goed benutten?

Een natuurrijke of groene omgeving werkt rustgevend en inspirerend zowel voor werknemers als bezoekers.